Onderstaande tekst verschijnt binnenkort in Het Gemeentenieuws.
Dit is een korte samenvatting van de activiteiten in het afgelopen jaar en een vooruitblik op dit jaar.

We hebben, in samenwerking met de gemeente, Woonstichting Gendt en de bewoners, het doel om leefbaarheid, woonplezier en veiligheid in de wijk te verhogen.

In 2016 is een buurtpreventieproject opgestart. Via WhatsApp melden bewoners onveilige situaties. Zo worden sneller verdachte situaties gemeld bij de politie. Ook is er een aantal buurtpreventieborden geplaatst.

We hechten grote waarde aan de mening van wijkbewoners. Op initiatief van een bewoner zijn bij een bushalte aan beide zijden van de weg bankjes en prullenbakken geplaatst.

In samenspraak met bewoners is een renovatieplan voor een speeltuin gerealiseerd om klachten te verminderen en het speelgenot voor kinderen te vergroten. Dit plan wordt begin 2017 uitgevoerd.

In 2017 gaan we samen met mindervaliden de toegankelijkheid van trottoirs voor rollators en rolstoelen bekijken. Na inventarisatie van knelpunten wordt een plan van aanpak opgesteld.

Elke vierde donderdag van de maand vergaderen we vanaf 19.30 uur in De Leemhof. Wijkbewoners zijn altijd welkom voor het bespreken van problemen en het inbrengen van plannen.

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste wijkbewoners die ons platform willen versterken. Heb je interesse? Mail of bel gerust!