De coöperatie Lingewaard Energie gaat voor de gemeente een wijkproject starten op het gebied van huishoudelijke energiebesparing: “De knop om”.

Het project gaat in oktober van start in de wijken de Dries en Molenwijk in Gendt. Dit gebeurt in overleg op 14-08-2014 met enkele leden van het wijkplatform Molenwijk-Dries en twee burgers. Er wordt gewerkt met “energieambassadeurs”, actieve bewoners die zich inzetten voor het project en de boodschap en de bedoeling ervan uitdragen.

Duurzaam leven in Lingewaard

De gemeente Lingewaard wil graag werk maken van duurzaamheid. In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid heeft de gemeente opgenomen dat zij inwoners wil aanzetten tot het besparen van energie in hun huishouden. Lingewaard Energie gaat met het project “De knop om” actief aan de slag met besparingsdoelen en –tips om zo een besparing te realiseren in energieverbruik en kosten. Het project start in oktober 2014 en loopt twee stookseizoenen achter elkaar. De gemeente wil hierna het project mogelijk ook in andere wijken opstarten.

Een gedragsverandering bij de burgers om kosten te besparen op energie

 • doelstelling 10% energie besparing  in onze wijk
 • zonder investering maar door gedragsverandering
 • watcher apparaat met data legger wordt gratis voor 6 weken geleverd door Lingewaard Energie .
 • De watcher meet het verbruik en dat is zichtbaar aan de buitenkant
 • project de knop om vanaf 1 oktober 2014 t/m eind april 2015
 • project de knop om vanaf 1 oktober 2015 t/m eind april 2016
 • start 1 persoon / ambassadeur  in een straat voor  duur 6 weken met een watcher apparaat en geeft tips door tijdens een ontmoeting met de ambassadeurs in onze wijk die georganiseerd wordt.
 • een ambassadeur ondersteunt het project de knop om
 • iedere bewoner kan mee doen
 • bewustwording van besparing is vrijwillig
 • er zijn opdrachten
 • tips die uitgewisseld worden
 • de burger wordt begeleidt van tips
 • er is een online programma
 • de deelnemers hebben een computer nodig.

Op 4 september 2014 (20.00 uur) is er een bijeenkomst voor de eerste ambassadeurs met Lingewaard Energie en een vertegenwoordiging van wijkplatform Molenwijk-Dries in SKC de Leemhof.

Deze deelnemers worden persoonlijk benaderd door wijkplatformleden. U kunt zich ook als ambassadeur opgeven bij Huub Zweers, Eikhof 52, of via de mail.