Enquête hondenbeleid gemeente Lingewaard volgens wijkplatform Molenwijk – Dries

Molenwijk Dries heeft het hondenbeleid besproken in haar vergadering van januari.

Graag horen wij van jullie de wijkbewoners of  er nog aanvullingen of aandachtspunten zijn die wij zijn vergeten mee te nemen. Graag reageren voor 10 februari.  

 

Woonsituatie

Hier staan de gegevens van onze wijk

 1. Gendt
 2. Wijk de Dries en Molenwijk
 3. Er zijn 2 losloopgebieden en een aantal uitlaatstroken
 4. Leden en bewoners hebben wel en geen honden
 
Uitlaatstroken en losloopvelden

Er wordt gevraagd wat wij vinden van de uitlaatstroken en losloopvelden in onze wijk

 • Van de uitlaatstroken wordt veel gebruik gemaakt.

Van één losloopveld wordt veel gebruik gemaakt dat is die aan de dijk ligt.

 • Voor stroken/velden die direct aan een groenstrook liggen is de grens niet duidelijk daardoor wordt ook de groenstroken gebruikt en deze worden niet schoongemaakt.

Dit wordt in de buurt als overlast ervaren, het blijven liggen van hondenpoep op grasvelden waar ook kinderen spelen is voor hen ongezond en smerig.

 • Op sommige trottoirs ligt veel hondenpoep. Het zou mooi zijn om te kijken op welke wijze dit voorkomen kan worden en als het toch gebeurd hoe dit schoongemaakt kan worden.
 • Wijkplatform Molenwijk Dries is tevreden met de uitlaatstroken en losloopvelden in de wijk
 • Als we een rapportcijfer moeten geven aan de uitlaatstroken is dat een 7 (van 10)
 • Hetzelfde rapportcijfer geven we ook aan de losloopvelden (7)
 • De directe omgeving van deze stroken/losloopgebieden worden niet meegenomen in de schoonmaak. (zie beschrijving bij punt 5)
Aanlijnen van honden en opruimen van hondenpoep
 • Honden in onze wijk zijn over het algemeen aangelijnd
 • Het gevoel zegt ons dat de meeste hondenbezitters de hondenpoep opruimen als de hond poept op plaatsen waar het niet mag. Locaties waar het vaker niet gebeurd is als de ontlasting dichtbij struiken ligt. Op locaties waar al een restant van hondenpoep ligt.
Overlast

Ervaren wijkbewoners overlast van hondenpoep/loslopende honden

 1. De overlast die ervaren wordt  op de 4 genoemde locaties (bebouwde kom, buitenbied, uitlaatstroken of losloopvelden) is in de bebouwde kom.
 2. Op incidenten na wordt er geen overlast ervaren van loslopende honden, de overlast wordt dan vaker ervaren in het buitengebied.
Communicatie
 1. Wij kunnen niet aangeven of iedere wijkbewoner volledig op de hoogte is wat betreft aanlijnen van honden en opruimen van hondenpoep. Wat betreft de regels in het buitengebied is dit zeker niet het geval.
 2. Betere communicatie en informatie zorgt voor meer kennis.  
 3. We denken dat er beter gecommuniceerd kan worden over het hondenbeleid. We denken ook dat beter communicatie en informatie ervoor zorgt dat hondenbezitters de regels beter naleven.
 4. We hebben de indruk dat nieuwe wijkbewoners niet worden geïnformeerd over het hondenbeleid
 
Toekomstig beleid en hondenbelasting

Vragen over het behouden van stroken/losloopvelden

 1. Wijkplatform Molenwijk – Dries vindt het nodig dat uitlaatstroken en losloopvelden aanwezig zijn.
 2. Alternatieven voor een nieuw beleid worden niet voorgesteld in de vragen in deze enquête.  We beoordelen het belang van deze stroken/losloopvelden op het huidig beleid.
 3. Vinden wij dat de gemeente moet handhaven op overlast door honden.  Wat betreft de hondenpoep niet. Er is vaak aangegeven dat het bijna niet lukt om mensen te betrappen op het achterlaten  van hondenpoep (zogenaamde heterdaadje)
 4. Investeer in het bezit hebben van hondenpoepzakjes. Wat betreft aanlijnen kan er zeker gecontroleerd worden. Als je een hond niet kent moet je er als bewoner/wandelaar wel langs  kunnen lopen.

 

 

 1. Wie moet er betalen voor de aanleg en onderhoud van de uitlaatstroken en losloopvelden?

Wij vinden dat alle inwoners van Lingewaard erbij voordeel bij hebben dat er in Lingewaard goede voorzieningen zijn voor honden. Net zoals er andere voorzieningen zijn in de wijk waar niet iedereen gebruik van maakt.   

 1. Wie moet er volgens u betalen voor de handhaving op overlast door honden?

Wij vinden dat alle inwoners van Lingewaard voor handhaving moet betalen. Het maakt niet uit of er gehandhaafd moet worden op regels voor de hondenbezitter is andere regels.

Ideeën ter verbetering

 
TIP
 • Zorg ervoor dat het niet mogelijk is om de ruimte naast de uitlaatstroken/losloopgebieden te vervuilen. Of zorg ervoor dat deze aangrenzende ruimte ook wordt schoongemaakt.
 • Meer communiceren en informeren over het hondenbeleid, en alle regels die daarbij horen. Wij denken dat het delen van informatie ervoor zorgt dat er minder gehandhaafd hoeft te worden. Eenmalig deze informatie delen is niet goed. Als wijkplatform hebben we een website, ook wij kunnen informatie over hondenbeleid van de gemeente op onze website plaatsen.
 • Denk bij het hierboven genoemde punt ook aan goede informatie voor nieuwe wijkbewoners.
TOP:
 • Handhaven op bezit van hondenpoepzakjes werkt prima!  Bijna iedere hondenbezitter zakjes mee naar buiten. Het in bezit hebben van hondenpoepzakjes wordt steeds meer een gewoonte.

Wij als wijkplatform denken dat daardoor de overlast van hondenpoep vermindert is.