cropped-12027269_875700262485207_7572334168009806635_o.jpeg
cropped-12705546_941408432581056_3513937498197001253_n-1.jpeg
cropped-Gendt-1-1.jpeg
cropped-12657963_933531570035409_6130035606837818812_o.jpeg
cropped-12308332_904856369569596_985833471801759556_n-1.jpeg
cropped-12308399_903235413065025_4310457873901367617_n.jpeg
cropped-12308399_903235413065025_4310457873901367617_n2.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Beste bewoners van Doornenburg en Gendt,

Er is een nieuwe wijkagent. Op 15 juni 2020 heb ik het stokje overgenomen van Jannieta Slurink en zal ik mij gaan inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt en straat. Maar wie is nou die nieuwe wijkagent?

Mijn naam is Frans Nijholt. In 1983 ben ik begonnen als politieagent en werkte toen in de binnenstad en de roerige Schilderwijk van Den Haag. Na 6 jaar ben ik overgestapt naar de politie in Arnhem om in 2000 de rol van wijkagent te bekleden. Na de wijken Klarendal, Het Broek / Rijnwijk in Arnhem ben ik 6 jaar wijkagent geweest in Elst. Vervolgens een uitstapje gemaakt naar de recherche in Arnhem en nu weer terug als wijkagent voor Doornenburg en Gendt.

‘Maar wat doet zo’n wijkagent nu eigenlijk’, hoor ik u denken.

Een wijkagent werkt vanaf een centraal politiebureau, in dit geval het politiebureau in Elst, van waaruit hij samen met zijn collega’s van zijn basisteam alle zaken behandelt waar de politie voor is aangesteld. Een wijkagent zoemt in zijn wijk in op microniveau en probeert zicht te krijgen op datgene wat er mis gaat, mis kan gaan of beter kan. Hij is de oor- en oogfunctie van de politie in de wijk. Hij probeert oplossingen te bedenken voor vraagstukken die de leefbaarheid en veiligheid kunnen verbeteren. Dat doet hij samen met  zijn collega’s die in uniform werken maar ook met collega’s van bijvoorbeeld de afdelingen Recherche en Verkeer.

Een wijkagent bemiddelt in conflictsituaties, doet onderzoek naar strafbare feiten, geeft adviezen op het gebied van verkeersvraagstukken, signaleert normafwijkend gedrag in wijken en handhaaft daar waar het nodig is. Daarnaast rijdt de wijkagent ook enkele diensten Noodhulp waarbij hij samen met een collega meldingen rijdt van de politiemeldkamer. Hij behandelt dan bijvoorbeeld verkeersongevallen, diefstallen, conflictsituaties en verleent acute hulp aan diegene die daar om vraagt.

Het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in een wijk kan de politie niet alleen. Als vooruitgeschoven post van de politie maakt de wijkagent deel uit van een netwerk van partners die ook een verantwoordelijkheid hebben in een wijk. Bijvoorbeeld de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Lingewaard, woningbouwverenigingen en hulpverlenende instanties. Maar ook wijfplatforms en buurtraden behoren tot dat netwerk. Binnen dit netwerk wordt er regelmatig overlegd over bijzonderheden in uw wijk waarbij we ieders kwaliteiten bundelen om tot oplossingen te komen.

Eén van de belangrijkste partners bent u als bewoner. U verblijft bijna dagelijks in uw wijk. U bent in staat om onregelmatigheden te signaleren die uw woongenot aantasten of waarvan u denkt ‘dit valt op’ of ‘dat is vreemd’.

Met elkaar moeten we alert blijven op bijzonderheden opdat u optimaal kunt genieten van uw woonomgeving.

Wilt u bijzonderheden aan mij melden of heeft u mijn expertise nodig dan kunt u mij bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie; 0900-8844. Ook kunt u mij vinden op www.politie.nl waarbij u mij een contactformulier kunt sturen met uw vraag of opmerking.

Frans Nijholt

Wijkagent Doornenburg en Gendt.

 

Buitengewoon opsporingsambtenaar:

Even voorstellen; mijn naam is Wesley (links op de foto), buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) openbare ruimte van de gemeente Lingewaard. Ik werk sinds 2017 met veel plezier in deze mooie gemeente. Mijn werkgebied is Gendt, Angeren en Doornenburg. Ik vind het leuk om met jeugd in contact te komen. Aanpak jeugdoverlast behoort tot een van onze taken. Vaak wordt de jeugd aangezien als veroorzaker van overlast. Mijn ervaring is dat gemelde overlast niet altijd overeenkomt met de situaties in de praktijk.

Begin dit jaar heb ik samen met inwoners uit Gendt en kinderen uit de omgeving een geslaagde zwerfvuil prikactie gehouden in het dorp. Dit was voor mij een leuke ervaring en gaf mij positieve energie. Op een laagdrempelige manier probeer ik meldingen van inwoners, ondernemers, interne en externe partners op te lossen. Uiteindelijk lossen we gezamenlijk meer problemen op dan alleen. Ik probeer mijn netwerk te vergroten en daarnaast wil ik makkelijk benaderbaar te zijn. Heeft u een vraag of iets te bespreken dan kom ik graag met u in contact.

Ik ben Rogier en ik sta midden op de foto. Sinds dit jaar ben ik werkzaam als BOA in het buitengebied van de gemeente Lingewaard en houd mij onder meer bezig met de controle op visserij, afvaldumpingen, signalen van ondermijning en de controle op andere bijzonderheden. Het is heerlijk om in het buitengebied te zijn en ervoor te zorgen dat inwoners en gasten het milieu zo minimaal mogelijk beïnvloeden.

Afgelopen jaar ben ik druk bezig geweest met het toezicht houden op de coronamaatregelen. Ik heb mij onder meer gericht op de naleving hiervan door de recreanten op de stranden. Ik heb gelijk kennis kunnen maken met de bezoekers en hun op een vriendelijke manier aangespoord om hun afval mee te nemen. Graag maak ik een praatje met inwoners en is het fijn dat we in gezamenlijkheid problemen kunnen oplossen. Onze inwoners zijn namelijk de ogen en oren voor datgene waar wij mogelijk op kunnen acteren. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk een probleem aanpakken. Het geeft mij voldoening als ik een complexe melding goed weet op te lossen waarbij eenieder tevreden is. Zo hebben Wesley en ik, samen met oplettende inwoners, een scooterdumping in de Waal weten op te lossen.

De taken van de handhavers zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid binnen onze gemeentegrenzen. Elke handhaver van de gemeente Lingewaard heeft een eigen werkgebied waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Wij hanteren een werkwijze waarbij we de bewoner uitdagen eerst zijn of haar melding zelf op te lossen. Mocht de melder er niet uitkomen kunnen de handhavers contact, zoeken en bemiddelen naar een passende oplossing. Als wij direct een overtreder aan zouden spreken leidt dit vaak tot een burenconflict en dit proberen wij met deze handelswijze te voorkomen.

Tijdens ons werk staan wij in directe verbinding met de meldkamer van de politie en kunnen wij diverse soorten meldingen ontvangen waaronder, afvaldumpingen, parkeerproblemen, verkeersongevallen, reanimaties maar ook wateroverlast en meldingen van verdachte situaties behoren tot onze taken. Elk jaar zijn wij verplicht een her- en bijscholing te doen om onze (opsporings)-bevoegdheden te behouden. Op straat signaleren we het gebruik van verdovende middelen  onder jongeren. We spreken de jongeren hierop aan en indien mogelijk confronteren we de ouders met onze constatering.

Veel mensen weten niet wat onze opsporingsbevoegdheden zijn. Hierdoor denken ze dat wij bepaalde dingen niet mogen doen of mogen vragen. Het tonen van een identiteitsbewijs aan een BOA is vaak zo’n bevoegdheid waarvan de inwoner denkt dat wij dit niet mogen.

Aangezien het einde van het jaar weer nadert werken wij  samen met de politie in de opsporing van illegaal vuurwerk en de vermindering van knaloverlast. Naast bekeuren kunnen wij voor overtredingen van alcoholgebruik en vuurwerkoverlast minderjarige(n) doorverwijzen naar bureau HALT. Bij dit bureau kunnen jongeren een alternatieve straf volgen om zich bewust te worden van de overtreding die ze hebben begaan. Voor alle overtredingen hanteren we het motto: Zacht waar het kan, hard waar het nodig is.

Op dit moment houden wij ons voornamelijk bezig met de handhaving op de coronamaatregelen en kunnen ons dus minder richten op de reguliere werkzaamheden. Wij blijven ons uiteraard inzetten om gezamenlijk met de inwoners te kijken naar oplossingen en mogelijkheden bij klachten of meldingen..

Met acute zaken kunt u terecht bij de meldkamer van de politie via tel: 0900-8844. Heeft u een melding over een kapotte lantaarnpaal, losliggende tegels, afval of andere soorten overlast, of wilt u een BOA spreken, dan kunt u dit melden via https://www.lingewaard.nl/melding-probleem-klacht-doorgeven of via tel: (026) 326 01 11.

Wilt u meer weten over ons vak en waarmee we u kunnen helpen, spreek ons dan gerust een keertje aan.

Met vriendelijke groet, Wesley en Rogier