Heeft u het al gemerkt dat er in de Kapelstraat een mooi stukje wandelgebied is ingericht. Het gebied is een waterbergingsbank en heeft een nuttige taak maar voor bewoners van Gendt is het ook prettig om hier te wandelen.

Wadi zonsondergang

Doel van een waterbergingsbank

In Nederland ontstaat steeds meer verhard oppervlak in de vorm van daken, wegen, parkeerplaatsen en erfverhardingen. Op al deze plaatsen kan het regenwater niet meer in de bodem infiltreren. Al het regenwater moet dus afgevoerd worden.

WADI gevuld met regenwater

In combinatie met de extreme buien van de laatste jaren is dit een te grote belasting. Het terrein aan de Kapelstraat zorgt voor extra berging. In tijden van overvloedige regenval is hier ruimte voor het water. Als er meer ruimte in de sloten komt zal het water vanzelf weer weg stromen.

2018 Wadi

Ga lekker naar buiten om de Inrichting van de waterberging te bekijken!

Om het gebied aantrekkelijker voor de omgeving te maken is het als een park ingericht. Er zijn heuvels gemaakt, wandelpaden aangelegd, een houten hekwerk om het gebied geplaatst en een brug geplaats om het gebied toegankelijk te maken via de Bonkelaar.

Wadi

Als verwijzing naar de oude boomgaard die er vroeger stond zijn er weer bomen terug geplant. Op verzoek van de bezoekers van de inloopavond staan er kersenbomen en walnootbomen. U bent van harte welkom om letterlijk de vruchten van uw omgeving te plukken!