Wijkplatform Molenwijk–Dries biedt de gelegenheid om te strooien tijdens de winterperiode!

De gemeente Lingewaard start een proef met wijkplatform Molenwijk –Dries waarbij bewoners mee kunnen helpen met het strooien in de straat tijdens de winterperiode. Het gaat om locaties die niet in de strooiroute van de gemeente worden meegenomen. Wijkplatform Molenwijk-Dries kan in overleg met de gemeente “eigen” locaties doorgeven. De gemeente zorgt voor een handsneeuwschuiver, zout en als het nodig is een zoutstrooier op een wielstel.

Bent u bereid om eventueel met andere buurtbewoners een stukje weg, fietspad of trottoir te strooien, meldt u dan aan bij wijkplatform Molenwijk-Dries / Martin van den Bergh info@molenwijkdries.nl. Er wordt met u contact opgenomen over verdere afspraken.

Bovenstaand artikel is geplaatst in Het Gemeentenieuws. Geef u op zodat iedereen deze winter veilig op pad kan!