Aan de bewoners van de Dorpstraat Noord, Kapelstraat en Woerdsestraat

Geachte bewoner,

Wijkplatform Molenwijk-Dries vormt de schakel tussen gemeente en wijkbewoners. Samen met gemeente en bewoners wordt gewerkt aan verbetering van leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Ons gebied omvat: Dries, Molenwijk, Dijkstraat, Torenlaan, Kerkepad, Kapelstraat, Woerdsestraat en Dorpstraat Noord (vanaf rotonde bij Guijt rechterkant richting Kapelstraat).

Om met u te discussiëren over de leefbaarheid en veiligheid in uw omgeving nodigen wij u uit op onze reguliere vergadering op donderdag 18 mei 2017 vanaf 19.30 uur in De Leemhof, Dorpstraat 1, Gendt.

Graag nemen wij kennis van uw ideeën en/of wensen. Dit stelt het wijkplatform in staat om bij het maken van plannen in te spelen op de door u ingebrachte informatie.

Met vriendelijke groet,

Wijkplatform Molenwijk-Dries