cropped-12027269_875700262485207_7572334168009806635_o.jpeg
cropped-12705546_941408432581056_3513937498197001253_n-1.jpeg
cropped-Gendt-1-1.jpeg
cropped-12657963_933531570035409_6130035606837818812_o.jpeg
cropped-12308332_904856369569596_985833471801759556_n-1.jpeg
cropped-12308399_903235413065025_4310457873901367617_n.jpeg
cropped-12308399_903235413065025_4310457873901367617_n2.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Beste buurtbewoner,

Als wijkplatform hebben wij bij de gemeente al diverse keren het verkeerspunt De Bonkelaar / Kapelstraat aangekaart. Wij kregen vanuit de wijk Molenwijk regelmatig opmerkingen over de situatie om vanaf De Bonkelaar de Kapelstraat op te rijden. Het uitzicht is daar slecht en daarnaast dien je rekening te houden met zowel de fietsers op het fietspad alsook het verkeer op de Kapelstraat. Dat levert regelmatig vervelende situaties op voor met name de fietsers die over het hoofd gezien worden door de bestuurders van de auto.

De gemeente heeft in samenspraak met de politie naar deze situatie gekeken en geven aan dat de situatie niet veranderd hoeft te worden.

Op 2 maart jl. is op ons verzoek ter plaatse naar de situatie gekeken. Daarbij was een afvaardiging van het platform Molenwijk –Dries aanwezig, de politie, de gemeente Lingewaard, en een paar buurtbewoners.

Deze schouwing en bespreking heeft niets opgeleverd. De politie vindt de kruising veilig, de gemeente deelt deze mening en geeft aan geen budget te hebben om dit verkeerspunt te veranderen.

Het resultaat vinden wij frustrerend en wij als wijkplatform Molenwijk-dries zijn het hiermee niet eens.

We zullen op alle mogelijke manieren deze situatie op de agenda houden en blijven proberen om deze onveilige situatie aan te kaarten.

Hieronder staat het antwoord van de gemeente over de vraag van de onveilige kruising.

Wellicht ten overvloede: dit is niet het standpunt van het wijkplatform. Wij zijn het hiermee totaal oneens.

Uitzicht

Het uitzicht voor het verkeer dat De Bonkelaar uit komt rijden en de Kapelstraat op wil rijden is voldoende.

De aanwezige heg belemmerd wel het vrije zicht, maar de volgens de richtlijnen noodzakelijke “zichthoek” is ruim voldoende om het verkeer (ook op het fietspad) komende uit de richting van het centrum van Gendt aan te zien komen.

 Opstellen auto’s

Als voertuigen komende uit De Bonkelaar niet direct de rijbaan op kunnen rijden, terwijl ze wel het fietspad hebben overgestoken, stellen ze zich op tussen hoofdrijbaan en fietspad.Deze tussenruimte is gering, zodat het verkeer op het fietspad kan worden gehinderd.Als het voertuig (deels) op het fietspad stil staat, dan zal het verkeer op het fietspad zich moeten aanpassen. Er moet voorrang gegeven worden en er is geen recht op voorrang, ondanks dat het verkeer op het fietspad voorrang heeft.

Ook kan gesteld worden dat je een kruising van wegen pas op mag rijden als de kruisende verkeersstroom dit mogelijk maakt. Opstellen tussen de kruisende verkeersstromen mag alleen als men het kruisende verkeer niet blokkeert. De kruisende fietser wordt in deze situatie niet geblokkeerd, alleen gehinderd.De wegsituatie maakt dat het verkeer zich aan moet passen aan de bestaande situatie en de omstandigheden van het moment.

Buurt

Wat kunt u doen als bewoner? Er staan haaientanden op de weg voordat je het fietspad op rijdt. Indien u daar eerst wacht en kijkt of er fietsverkeer aankomt voordat u het fietspad oversteekt zorgt u mede voor een stukje leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Alvast bedankt namens uw medebewoner van de wijk De Molenwijk